Lá kim loại dập nóng

Lá kim loại dập nóng

Các tính năng của sản phẩm
  1. Dùng dễ dàng mà không cần phải có kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực trang trí kim loại
  2. Đạt được độ bóng tuyệt vời và chất lượng ổn định bằng phương pháp bốc hơi lắng đọng
  3. Thân thiện với con người và môi trường: không sử dụng dung môi, và ít chất thải
  4. Giá thành hợp lý của máy dập nóng giúp cắt giảm được chi phí đầu tư
  5. Thích hợp trong các điều kiện khác nhau như in các ký tự nhỏ và dùng nhiều bề mặt
Lá kim loại dập nóng là gì?
Lá kim loại dập nhiều màu
Các loại Lá kim loại dập nóng

Lá kim loại dập nóng list

top